Volejte 603 982 165

MALBIS - Nikola Šíma | Malíři a natěrači

MALBIS - Nikola Šíma
Korunní 1077/31
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Moderní fasádní barvy a jejich použití

Moderní fasádní barvy značky BARLET jsou úspěšným výrobkem společnosti Teluria, spol. s r.o. ze Skrchova a na Moravě. Tato společnost byla založena v roce 1910 a během své existence si vydobyla postavení úspěšného výrobce zejména malířských barev REMAL, fasádních barev BARLET, barev na povrchovou úpravu dřeva LAZUROL a PURLET, kovů BACRYLEX a také řady nátěrových hmot pro průmyslové použití.

Výroba fasádních barev má ve firmě Teluria dlouhou tradici, fasádní barvy se zde vyrábějí téměř 100 let. První krůčky ve vývoji a následně výrobě fasádních barev byly učiněny počátkem minulého století, přičemž vývoj i výroba bez přerušení pokračují i nyní. Pro dosažení špičkové evropské kvality svých výrobků firma v posledních letech významně investovala do svého výrobního, technologického a laboratorního zázemí. Fasádní barvy jsou vyráběny jednou z nejmodernějších technologií současnosti - dvojité míchání v prostředí vakua.

Vyráběný sortiment zahrnuje všechny čtyři hlavní typy vodou ředitelných fasádních barev (dělení dle pojivového základu) – akrylátová, silikonová, silikátová a vápenná. Od roku 2004 jsou tyto barvy dodávány na trh pod úspěšnou obchodní značkou BARLET. Fasádní barvy BARLET a celá řada doplňujících speciálních výrobků představují kompletní systém pro nátěry nových a pro renovaci starých fasád včetně fasád na historických objektech. Fasádní barvy BARLET jsou vyráběny v široké škále základních odstínů. Další, řádově tisíce odstínů, lze tónovat na několika typech tónovacích systémů (např. CPS).

Příprava fasády

Při nátěrech fasád je důležitá příprava podkladu i samotné podmínky při realizaci nátěru. Příprava starých omítek: je nutné důkladně prohlédnout, zda jsou pevné v celé ploše, neopadávají, nevydrolují se. Staré omítky je třeba zbavit usazených nečistot, kde jeden z nejvhodnějších způsobů je omytí vodou s přídavkem saponátu, nejlépe tlakovým zařízením – skoro dokonale se zbavíme nečistot a ukážou se místa, která je nutné opravit. Vysprávky je nutné stejně jako novou omítku nechat vyschnout a vyzrát.

Tento proces běžně trvá 28 dní, v určitých případech je možné tuto dobu zkrátit použitím neutralizační soli TELSAL. U vysprávek je třeba co nejvěrněji napodobit strukturu povrchu jako u původní omítky, barvy tvoří tenkovrstvý film a kopírují podklad.

Kdy natírat?

Při nátěru fasády je třeba i vhodně zvolit období, kdy nátěry provádíme. Teplota vzduchu i podkladu by neměla klesnout pod 5 - 8 0C dle typu barvy a neměla by být vyšší než 25 0C. Při vymezení se z tohoto rozmezí hrozí, že všechny procesy neproběhnou správně a tím sníží kvalitu nátěru. Dále je třeba se vyvarovat natírání za přímého intenzivního slunečního záření (např. jižní strana domu okolo poledne), ale také za deště.

Jak natírat?

Doporučujeme začít penetrací jako prvním nátěrem, který sjednocuje savost omítky, proniká do ní a zpevňuje ji. Provádí se speciálním penetračním prostředkem, který je dodáván k jednotlivým typům barev samostatně. Penetrační (zpevňovací) nátěr se nanáší štětkou. Penetrační prostředky mají nízkou viskozitu, jejich hustota je velmi podobná hustotě vody. Jinak než štětkou se prakticky kvalitně nedají nanést. Po penetraci pokračujeme prvním nátěrem barvou, který doporučujeme rovněž nanést štětkou – nejlépe vetře barvu do podkladu. Druhý nátěr barvou je možné provádět štětkou, válečkem, nebo stříkáním. Celý postup tedy doporučujeme provést jednou penetrací a dvěma nátěry barvy.

Jaký typ barvy použít?

Fasádní barvy se obecně vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jsou odolné vlivům UV záření, jsou světlostálé a paropropustné - umožňují dýchání zdiva. Jednotlivé typy se liší použitým pojivem a tím i přilnutím k podkladu, propustností pro vodní páry, nasákavostí pro vodu (např. déš.) a životností. Druh použitého pojiva je z hlediska uživatele nepříliš nepodstatná věc - silikáty se vážou k podkladu chemickou cestou, ostatní druhy mechanickou (přilnou k povrchu). Propustnost pro vodní páry je v současnosti velmi žádaná vlastnost. Lze říci, že podmínky pro „dýchání“ fasády splňují s rezervou proti hodnotám daným normou všechny druhy fasádních barev BARLET. U silikátu a hlavně u vápenné barvy je tato vlastnost rozvinuta na maximum. Nasákavost má zásadní vliv na životnost nátěru, vysoká nasákavost je jedním z hlavních součinitelů destrukce fasádních nátěrů. U těchto parametrů téměř platí nepřímá úměra, čím větší nasákavost, tím kratší životnost. Proto fasádní barvy obsahují speciální přísady pro potlačení nasákavosti nátěru. Životnost fasádních barev BARLET se počítá v řádu až desítek let, z tohoto hlediska vedou silikony a silikáty, následovány akrylátovými a poté vápennými barvami.

BARLET akrylát – disperzní akrylátová barva plněná částicemi o velikosti zrna cca 0,5 mm vytvářející jemnou strukturu podobnou dobře provedené jemnozrnné omítce. Opticky sjednocuje špatně zafilcovaná místa na omítce. S oblibou je mezi profesionály používána i k nátěrům sádrokartonu v interiérech, který pak opticky není k rozeznání od omítnutého zdiva. Dále lze BARLET použít k nátěrům lehčených stavebních hmot, dřeva, dřevotřísek atd. BARLET akrylát se vyrábí na zakázku i v dalších modifikacích - v hladkém provedení (bez plnění), nebo BARLET akrylát SA s přídavkem silikonového oleje pro nanášení vysokotlakým stříkáním.

BARLET SILIKON (dříve TERSIL) – silikonová barva extrémně odolná všem nepříznivým vlivům okolí. Vyznačuje se vysokou trvanlivostí a rezistencí proti vodě dopadající na fasádu. Vysoká vodoodpudivost dodává nátěru tzv. samočistící schopnost. Voda stékající v kuličkách (obdobně jako na mastnémpovrchu) nabaluje částečky nečistot a odnáší je z fasády. Barva BARLET silikon je vhodná do prostředí silně zatíženého znečištěním (prach, smog) pro nátěry fasád, betonu, pórobetonu apod. materiálů.

BARLET SILIKÁT (dříve SILET-D) - je minerální silikátová barva s vysokou paropropustností a životností rovnající se prakticky životnosti omítky, na kterou je nanesena. Chemicky se váže na omítku a vytváří odolnou minerální vrstvu spojenou s podkladem. Nátěrový systém BARLET silikát obsahuje přípravky pro hydrofobizaci nátěru. BARLET silikát je vhodný zejména pro rekonstrukce členitých fasád historických objektů.

VÁPENNÁ BARVA je určena pro nátěry omítek. Velmi nízký difúzní odpor ji řadí k barvám vhodným stejně jako silikáty pro úpravy členitých fasád historických objektů. Provádí se penetrace a dva nátěry barvou, po třech dnech od dokončení posledního nátěru se provádí konečný hydrofobizační nátěr zvyšující životnost. Barvu je možné tónovat do středních a světlých odstínů.

Shrnutí na závěr

Na konečný výsledek a dlouhodobou životnost má vliv nejen samotný nátěr, ale i dodržení doporučených pravidel a postupů při natírání: kvalitní příprava podkladu a výběr kvalitního nátěrového systému, napuštění fasády penetrací a provedení samotné práce za vhodných klimatických podmínek. Výrobky firmy TELURIA s veselou kočičkou na obalech se vyznačují vysokým poměrem kvality k ceně a patří k tomu nejlepšímu, co náš současný trh nabízí. Rostoucí výrobní objemy a počet nadšených zákazníků - uživatelů fasádních barev BARLET - jsou toho dokladem.

Zdroj: Si.vega.cz

kontaktujte nás | nahoru ^


MALBIS - Nikola Šíma
Korunní 1077/31
709 00 Ostrava - Mar. Hory

www.malbis.cz

+420 603 982 165

Magazín