Volejte 603 982 165

MALBIS - Nikola Šíma | Malíři a natěrači

MALBIS - Nikola Šíma
Korunní 1077/31
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Fasádní barvy

Říká se, že šaty dělají člověka, a stejně tak by se dalo říci, že fasáda je první, a pro většinu lidí i jedinou vizitkou našeho domu. A k tomu, aby náš dům pěkně vypadal, nám mohou pomoci i kvalitní a vkusně volené nátěry fasádní barvou.

Co se týče barevného řešení fasády, je do velké míry věcí osobního vkusu majitele. Při volbě barvy by však měla platit jistá pravidla, která zaručí, že se náš dům bude líbit nejen nám, ale i ostatním. Barvy by především měly být v souladu s okolím a celkovým charakterem budovy. Červená barva Trojského zámku je velice elegantní, kdybychom ji však použili do vilové zástavby se světlými fasádami, působila by jako pěst na oko. Stejně tak není vhodné volit extrémně výrazné nebo křiklavé barvy. Zpočátku sice zaujmou, brzy se ale okoukají. Na správnou volbu barevného ladění fasády nelze dát universální recept, hraje zde asi rozhodující roli vkus a estetické cítění. Komu se těchto vlastností nedostává, měl by se poradit s architektem. Není to rozhodně žádná ostuda, vždyť málokoho z nás by napadlo vlastnoručně si ušít večerní šaty.

Fasádní barvy mají ale funkci nejen estetickou, ale mají také chránit fasádu proti působení vlivů povětrnosti, zejména pronikání vnější vlhkosti do omítky a měly by vydržet poměrně dlouhou dobu a to nejlépe v původním odstínu. Fasádní barvy posuzujeme z hlediska difuze vodních par (ta je důležitá především u rekonstruovaných objektů, zejména se spodní vlhkostí), přilnavosti k podkladu, odpudivosti vůči srážkové vodě a s tím i související špinivostí a čistitelností barvy. V současné době se používají v zásadě čtyři druhy fasádních barev:

Vápenné barvy

Jejich základem je vápno, jak již z názvu plyne. V současné době se používají téměř výhradně k rekonstrukcím historických objektů. Barva má nejlepší prodyšnost pro vodné páry, dobře přilne k nasákavým povrchům (staré disperzní nátěry nejsou vhodným podkladem). Barva má však poměrně malou trvanlivost, zejména v dnešním znečištěném prostředí. Pro zlepšení vlastností se přidává malé procento organických přísad, podobně jako se dříve přidávala např. fermež. Nyní koupíme barvu hotovou a připravenou v námi vybraném odstínu. Jako zástupce vysoce kvalitních vápenných barev jmenujme barvu Meradur.

Silikátové barvy

Jsou patrně nejnáročnější na podkladní omítku. K tomu, aby dobře přilnuly, potřebují bezpodmínečně podklad obsahující křemen, na který se naváže základní pojivo barvy, tedy draselné vodní sklo. Na to je třeba dát dobrý pozor zejména při použití pytlovaných omítkových směsí. Někteří výrobci používají namísto písku mletý vápenec, což není vhodný podklad pod silikátovou barvu. Barva samotná je vysoce trvanlivá, má výborné difusní vlastnosti. Vyrábí se jako čistě silikátová barva, nebo (a to častěji) s organickými přísadami, potom se nazývá organosilikát. Podíl organické složky nesmí - dle normy - překročit 5%. Ke zpracování jedno důležité upozornění: silikátové barvy naleptávají sklo a vzniklé skvrny nelze odstranit. Je proto důležité dobře zakrýt okna i parapety. Jako zástupce silikátových barev jmenujme barvu Sylitol.

Akrylátové barvy

Používají se od třicátých let minulého století a získaly si velkou oblibu zejména pro svou malou náročnost na zpracování. Často bývají označovány jako disperzní barvy. Poskytují dobrou ochranu omítce proti atmosférickým vlivům, jejich prodyšnost pro vodní páry je nyní již poměrně dobrá, i když pochopitelně v tomto směru nedosahuje kvalit barev na jiné bázi. Pro běžné použití a zejména pro domácí řemeslníky bohatě vyhovují. Akrylátové barvy se někdy zušlechťují přídavkem silikonového oleje ke zvýšení vodoodpudivosti. Kvalitní akrylátovou barvou je Muresko Plus.

Silikonové barvy

Jsou poslední a nejkvalitnější skupinou fasádních barev. Jsou vysoce prodyšné pro vodní páry, odolné proti pronikání vnější vlhkosti a velmi málo se špiní. Nejsou náchylné na kvalitu podkladu. Jako silikonové barvy bývají některými výrobci označovány i výše uvedené akrylátové barvy se silikonovým olejem. Skutečná silikonová barva však má silikon (většinou se jedná o polysiloxany) jako základní pojivo. Jako zástupce silikonových barev jmenujme fasádní barvu AmphiSilan.

Na závěr opakuji, že barva musí vždy odpovídat podkladu a účelu, k němuž má být použita. Vždy je třeba se při jejím zpracování řídit pokyny výrobce, zejména co se týče podmínek zpracování, ředění, technologických přestávek, apod. Dobrý výrobce vám tyto informace a další rady ke zpracování vždy ochotně poskytne.

Zdroj: www.domacidilna.cz

kontaktujte nás | nahoru ^


MALBIS - Nikola Šíma
Korunní 1077/31
709 00 Ostrava - Mar. Hory

www.malbis.cz

+420 603 982 165

Magazín